توضیحات کلی:

ویاندوت یک نژاد آمریکایی مرغ است که در سال ۱۸۷۰ توسعه یافت. این نام گزاری به دلیل لقب مردم ویاندوت در شمال آمریکا بوده است.

ویاندوت یک مرغ دو منظوره است که به دلیل تخم مرغ قهوه ای و گوشت زرد رنگش نگه داری میشود.

این نوع مرغان بسیار معروف بوده و دارای رنگهای مختلف است و عموما آرام هستند و اگر با آن ها وقت بگذرانید به سرعت با شما انس میگیرند.

ویاندوت ها مخصوصا برای مناطقی که دارای زمستان سرد هستند مناسب است.

تمامی اطلاعات این سایت برای گروه تولیدی تجاری پرنگان بهشتی محفوظ است