توضیحات کلی:

مرغ و خروس اپنزلر یکی از زیبا ترین نژاد های مرغ و خروس در جهان می باشد،که دارای رنگ بندی محصر به فردی است.یکی از ویژگی های زیبا در این نژاد کاکل افشانی است که بر روی فرق سر پرنده وجود دارد و هیچ نژاد دیگری کاکلی افشانی شکل ندارد.نژاد اپنزلر بسیار كم یاب بوده و به سختی در ایران یافت می شود.

 

توضیحات تکمیلی:

تخم گزاری سالیانه : بین ۱۲۰ الی ۱۵۰ عدد

خلق و خوی : هشیار و فعال اما نه لزوما عصبی

وزن تقریبی مرغ : ۰٫۶۵ کیلوگرم

وزن تقریبی خروس: ۰٫۸  کیلوگرم

شروع تخم گزاری : از ۲۴ هفتگی

نژاد : سوئیس