توضیحات کلی:

گونه دیگری از نژاد مرغ و خروس زینتی که بسیار مورد توجه اشراف زادگان، بخصوص پادشاهان عثمانی بوده مرغ و خروس نژاد سلطان می باشد. این نژاد از سال های بسیار دور مورد توجه پادشاهان ترک بوده و در نهایت در سال ۱۸۵۴ به انگلستان برده شد و در نهایت پس از دست به دست شدن های زیاد در سال ۱۸۷۴ در انجمن ماکیان آمریکا توسط سازمان استاندارد کمال به رسمیت شناخته شد. این پرنده دارای تاجی انبوه از پر های نرم و وارسته می باشد و بر روی ساق و انگشتان پای این پرنده پرهایی پراکنده دیده می شود که از دلایل زینتی بودن این پرنده می باشد.

مرغ سلطان دارای روحیه ای لطیف ، با نجابت و آرام می باشد که او را مورد علاقه بسیاری از خانواده ها و پرورش دهندگان پرندگان زینتی نموده است. این پرنده دارای کاکلی پر دار می باشد که گاهی جلوی دید این پرنده را می گیرد، هم چنین وجود پر در ساق و انگشتان پای پرنده بر زیبایی او افزوده است. با توجه به وزن اندک و تخم گذاری کمتری که دارد برای تولید گوشت و تخم صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

 

تمامی اطلاعات این سایت برای گروه تولیدی تجاری پرنگان بهشتی محفوظ است