توضیحات کلی:

هامبورگ نژادی کوچک و متوسط است که نامش را ازشهر هامبورگ آلمان به ارث میبرد.

این نژاد دارای پاهای باریک و بدنی دانه مانند و بسیار زیباست. بیش از یازده رنگ مختلف از این نژاد در آلمان و هلند توسعه یافته است.

هامبورگ به سرغت رشد کردع و تولید کننده تخم مرغ خوبی است که تخم های آن دارای پوست سفید و براق است.

توضیحات تکمیلی:

تخم گزاری سالیانه : به طور متوسط ۲۲۰  عدد

خلق و خوی : فعال و عصبی

وزن تقریبی مرغ : ۱٫۸ کیلوگرم

وزن تقریبی خروس: ۲٫۵ کیلوگرم

شروع تخم گزاری :از ۱۸ هفتگی

نژاد : آلمانی _ هلندی

تمامی اطلاعات این سایت برای گروه تولیدی تجاری پرنگان بهشتی محفوظ است