مشکلات تولیدکنندگان داخلی با واردات تخم مرغ

مشکلات تولیدکنندگان داخلی با واردات تخم مرغ

مشکلات تولیدکنندگان داخلی با واردات تخم مرغ 700 438 movedo74

 

به تازگی از سوی سازمان دامپزشکی کشور مجوزی برای واردات ۶۶ هزار تن تخم مرغ صادر شده است که ۸ هزار تن تا به حال وارد شده است.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در جواب به عده ای از تولید کنندگان مبنی بر اینکه معتقدند واردات تخم مرغ تا به حال مشکلی رد نکرده و حتی امکان ورود بیماری های جدیدی از طریق انتقال ماشین های حمل جعبه های تخم مرغ به داخل وجود دارد، این موضوع را رد کرد و گفت: واردات تخم مرغ از کشورهایی انجام می شود که شرایط بین المللی برای صادرات را دارند و قوانین و پروتکل های بهداشتی بین ایران و آن کشورها امضا شده است. علاوه بر اینکه روند بهداشتی و پروسه خاصی را برای دریافت مجوز طی کرده اند.
مبدا واردات تخم مرغ از سوی حمید ورناصری ترکیه و کشورهای آسیای میانه اعلام شده اند که این کار تا زمانی که تولید داخل به حد کافی برسد انجام می پذیرد

گروه تجاری پرندگان بهشتی

  تلفن دفتر مدیریت :

0019029897070 (کانادا )

تلفن تماس بخش فروش :

0933-333-1030

 تلفن تماس پشتیبانی سایت :

0936-471-1622